Bel mij

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u vrijblijvend terug.


Welke kabels vallen onder CPR?

27-03-2017

Raadpleeg de Fedet FAQ-lijst

De CPR voor Bouwwerken en de nieuwe eisen voor kabels zijn nog niet voor iedereen gesneden koek. De Fedet-sectie Kabel stelde een frequenty asked questions-lijst op.

Na een overgangsperiode van een jaar wordt het verplicht de Construction Products Regulation (CPR) en de norm EN 50575 toe te passen. Fabrikanten en importeurs moeten per 1 juli 2017 CPR-gecertificeerde kabels voor permanente installaties in bouwwerken in de handel brengen.

Brandveiliger

Het doel van de CPR is eenduidige informatie te verstrekken over prestaties van bouwproducten. Zodat het gebouw/civieltechnisch werk brandveiliger wordt.

Onduidelijkheid wegnemen

De Fedet-sectie kabel wil met de FAQ-lijst de markt voorzien van de juiste informatie. De sectie wil onduidelijkheid bij importeurs, distributeurs, installateurs en (eind-)gebruikers wegnemen.

Welke kabels?

Een van de vragen is bijvoorbeeld: welke kabels vallen onder CPR?

Het antwoord: ‘CPR is van toepassing op kabels voor algemeen gebruik die zijn geïnstalleerd in permanente elektrotechnische installaties van bouwwerken (gebouwen en civieltechnische werken) waarvoor prestatie-eisen op brandgedrag gelden. In eerste instantie moeten in gebouwen en civieltechnische werken de kabels bestemd voor elektriciteit en communicatie worden geclassificeerd op basis van brandgedrag (‘Reaction to Fire’). In de toekomst zullen de kabels waarbij continuïteit van energie en/of signalering voor veiligheidsinstallaties noodzakelijk is ook in CPR worden opgenomen (‘Resistance to fire’). Dit is belangrijk bijvoorbeeld voor de continuïteit bij brand van levering van elektriciteit, communicatie, branddetectie en alarmsystemen in gebouwen of civieltechnische werken.

shutterstock_105322154

Geïnteresseerd?

Neem contact op