Bel mij

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u vrijblijvend terug.


Nieuwe regels voor kabels bijna van kracht

9-06-2017

Na 1 juli 2017 mogen alleen gecertificeerde kabels worden gebruikt.

De nieuwe Europese CPR brand classificaties voor gebouw gebonden bekabeling staan voor de deur. Deze nieuwe classificaties, die per 1 juli ingaan, zijn een verplichting en hebben gevolgen voor de installateurs die met kabels werken. Installateurs moeten kunnen aantonen dat per geïnstalleerde kabel aan de CPR classificatie is voldaan.

Sinds 1 juli 2016 is er een overgangsregeling voor CE-markering voor brandveiligheidsklassen voor kabels die in gebouwen worden gebruikt. Per 1 juli van 2017 gaan de regels in. De Europese norm EN 50575, en de daarbij behorende risicoanalyse volgens de Nederlandse norm NEN 8012, worden vanaf dan een verplichting.

De Fedet is nauw betrokken met deze aanpassingen en heeft inmiddels een lijst met veel gestelde vragen opgesteld.

Installateur

Als op 1 juli 2017 de nieuwe regels verplicht worden, mogen installateurs geen kabels meer gebruiken waarvoor geen DoP-nummer is afgegeven. Tot die datum mogen niet CPR geclassificeerde kabels en wel geclassificeerde door elkaar worden gebruikt. De nieuwe regels gelden voor gebouwbekabeling. Als na 1 juli 2017 een bestaande installatie wordt uitgebreid, mogen alleen gecertificeerde kabels worden gebruikt.

Kabelproducent

De kabelproducenten hebben verantwoordelijkheid om kabels op de markt te brengen die aan de eisen voldoen. Zij moeten aantonen dat de kabels getest zijn volgens de brand- en testmethode die de nieuwe EN 50575-norm voorschrijft. Onafhankelijke instanties kijken hier op toe. Voldoet de kabel hieraan, dan wordt dit vastgelegd in een zogenaamde Declaration of Performance (DoP), een certificaat met een traceerbaar nummer dat bij elk type kabel hoort.

Digitaal informatie ontsluiten

Om het werk voor de installateur – en ook de groothandel – zoveel mogelijk te beperken, is in de sector afgesproken dat alle DoP’s digitaal beschikbaar worden gesteld. Via het DoP-nummer kan de installateur de prestatieverklaring van de producent downloaden. Deze verklaringen blijven minimaal 10 jaar beschikbaar. Kabelproducenten zijn verplicht om de CE-markering op de kabels te printen, maar het staat ze vrij om het DoP nummer op de kabelmarkering toe te voegen. De bewijslast voor de installateur luistert nauw. Ook als installateurs onbewust kabels toepassen die CE-gemarkeerd lijken maar waarvoor er geen DoP-certificaat beschikbaar is, overtreden ze de wet.

shutterstock_105322154

Geïnteresseerd?

Neem contact op