Bel mij

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u vrijblijvend terug.


Is NEN 3140 nou wel of niet verplicht?

9-07-2018

De toepassing van NEN 1010 is voorgeschreven in het Bouwbesluit en wettelijk verplicht bij het ontwerp en de aanleg van een elektrische installatie. En bij de eerste inspectie voorafgaande aan de ingebruikname. De toepassing van specifiek NEN 3140 (Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning’) wordt niet genoemd in de Arbowet.

“Het toepassen van NEN 3140 is dus niet verplicht,” concludeert Bart Wams van elektrotechnisch adviesbureau Elektroraad. “Dat zou ook raar zijn, aangezien NEN 3140 slechts op een zeer selecte groep van werknemers van toepassing is.”

NEN 3140 & Arbowet
Richard Groenewegen – lid van de normcommissie die zich bezighoudt met het bij de tijd houden van NEN 3140 – is het niet met hem eens: “Er staat inderdaad nergens in de Arbowet dat je verplicht bent aan NEN 3140 te voldoen. Maar in artikel 3 staat wel dat je je moet houden aan de stand van de wetenschap. En de Arbeidsinspectie – officieel de Inspectie SZW – hanteert daarbij de geldende normen, dat zie je ook in hun basisinspectiedocument.”

Zelfde veiligheidsniveau
Groenewegen: “Als je NEN 3140 niet hanteert, moet je als werkgever kunnen uitleggen hoe je op een zelfde veiligheidsniveau komt. Je moet het eigenlijk omdraaien: Elektrotechnici gaan niet in de Arbowet spitten om uit te zoeken waar ze zich aan moeten houden. Beschouw NEN 3140 dan maar als een verzameling van wettelijke verplichtingen op ons vakgebied.”

Clausule verzekeraars
Ook elektrotechnisch deskundige Nico Kluwen benadrukt dat er geen concrete verwijzing naar NEN 3140 in de Arbowet voorkomt, en dat de norm dus niet verplicht is. “Maar een verzekeraar kan natuurlijk in een clausule opnemen dat een verzekerd bedrijf zijn elektrische installatie conform NEN 3140 moet laten inspecteren. Ook als je niet aan zo’n clausule hoeft te voldoen, zul je je als bedrijf toch moeten afvragen hoe je werkzaamheden en onderhoud aan je elektrische installatie zult gaan uitvoeren. Dat kun je dan allemaal zelf gaan uitvinden, maar er ligt ook een norm waar je je aan kunt houden en dat lijkt toch wel het meest praktische wat je kunt doen. Maar nogmaals, er is geen wettelijke verplichting.”

Dit artikel en de er aan gelinkte teksten gaan globaal in op een aantal aspecten van NEN 3140, op basis van gesprekken met deskundigen. De opmerkingen en formuleringen zijn onder voorbehoud; in de norm zelf kunt u de geldende, exacte formuleringen vinden.

Bron: Installatiejournaal/Joost Melten

shutterstock_105322154

Geïnteresseerd?

Neem contact op