Bel mij

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u vrijblijvend terug.


CPR – Uitleg CPR en prestatieverklaringen DOP

24-07-2017

CE-markering brandveiligheid gebouwbekabeling

Het mag al geruime tijd, maar nu moet het ook echt. Alle elektrische kabels voor toepassing in gebouwinstallaties die op de Europese markt worden gebracht, dienen door de fabrikanten of importeurs te worden voorzien van een CE-markering met bijbehorende documenten.

Brandveiligheid

De documenten geven de brandveiligheidsklasse van de kabels aan. Voor het bepalen van deze brandklasse dienen fabrikanten hun kabels te laten testen volgens de Europese norm NEN-EN 50575. Aan de periode waarin ook kabels zonder brandklasse op de markt mochten worden gebracht is per 1 juli definitief een einde gekomen.

Kabels die niet van een brandklasse zijn voorzien en nog vóór 1 juli op de markt zijn gebracht, mogen ook na deze datum nog in gebouwen worden geïnstalleerd. Hergebruik van bestaande kabels is ook toegestaan. In verband met de brandveiligheid is een risico-inventarisatie aan de hand van NEN 8012 aan te bevelen.

De CPR regelt welke kabels voor gebouwinstallaties op de markt mogen worden gebracht. Ieder Europees land bepaalt zelf welke brandklasse bekabeling bij welke gebruiksfunctie van een gebouw – of specifieke ruimte daarin – wordt voorgeschreven.

NEN 1010

In Nederland is het zo dat de veiligheidseisen die in de jongste NEN 1010 worden gesteld aan elektrotechnische installaties per 1 januari 2017 zijn aangewezen bij het Bouwbesluit. Deze laagspanningsnorm verwijst naar NEN 8012. En die norm geeft in Bijlage D aan wat de brandveiligheidseigenschappen zijn van de gebouwbekabeling binnen de afzonderlijke CE-markeringsklassen. De CE-markering wordt ondersteund met informatie in de bijbehorende – en in de CPR voorgeschreven – documentatie.

Digitaal platform

Ook de nieuwe NPR 5310, waarvan binnenkort de laatste delen door NEN worden gepubliceerd, verwijst naar NEN 8012. Deze drie documenten zijn samen onderdeel van het digitale online platform ‘Werken met NEN 1010’. Dit maakt de gecombineerde toepassing van deze drie documenten eenvoudiger, toegankelijker en sneller.

Nexans prestatieverklaring (DoP)

Om het beheer van documenten te vereenvoudigen kan vanaf heden, naast de prestatieverklaring van een individueel product (Product DoP), ook een prestatieverklaring gedownload worden voor een gehele productfamilie (Familie DoP). Dat is makkelijk als meerdere uitvoeringen van één productfamilie in een project zijn gebruikt. De Familie DoP maakt het mogelijk om één DoP te downloaden, waarin alle referenties van de productfamilie opgenomen zijn. Dit zal het papier- en documentenbeheer vereenvoudigen. Natuurlijk blijft het ook mogelijk een Product DoP te downloaden van een individueel product.

Opbouw van de Familie DoP

De Familie DoP bestaat uit een voorblad en bijlage, onderverdeeld naar productielocatie en publicatiedatum. Op het voorblad van de Familie DoP staat de verplichte informatie, zoals de unieke identificatiecode van het product, de referentie, de beoogde toepassing, het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid, de aangemelde instantie, de prestatieverklaring & geharmoniseerde norm en adresgegevens van de productielocatie. De volgende pagina betreft de bijlage met een productlijst, waarvoor deze DoP geldig is. Het voorblad wordt hierna herhaald, indien een deel van de producten in een andere locatie zijn geproduceerd. Ditzelfde vindt plaats bij een afwijkende publicatiedatum. De individuele DoP bevat alleen wijzigingen in de layout.

Nieuw Prestatieverklaringsnummer

In verband met de Familie DoP is er een nieuw DoP Nummer ingevoerd, bestaande uit een numerieke code en de afkortingscode van de gerelateerde productielocatie van Nexans. Dit DoP Nummer wordt bij nieuwe producties en/of versnijdingen ook op het label geprint. Voor alle producties tot 16 juni 2017 staat ons oude DoP Nummer op de labels geprint; het oude DoP Nummer was opgebouwd uit onze artikelcode en afkortingscode van de productielocatie. Het nieuwe DoP Nummer is pas beschikbaar, zodra het certificaat is ingeladen. Dit houdt in dat voor enkele producten nog geen DoP Nummer beschikbaar is.

Voor u heeft dit verder geen gevolgen. U kunt de prestatieverklaring zowel vinden op basis van het nieuwe DoP Nummer, als via ons artikelnummer, EAN nummer of artikelomschrijving.

Wilt u meer informatie?

Meer informatie over de wijzigingen kunt op de Nexans website vinden. U vindt hier ook een voorbeeld van een Familie DoP en van een Product DoP. Ook is op deze website het CPR conversiebestand geupdated, met een deeplink naar de Familie DoP en naar de Product DoP. U kunt deze integreren in uw eigen automatiseringssysteem.

Mocht u vragen hebben over de prestatieverklaringen of andere onderwerpen met betrekking tot de CPR voor kabels, stuur dan een e-mail naar brandveiligheid.nl@nexans.com

shutterstock_105322154

Geïnteresseerd?

Neem contact op