Bel mij

Laat uw telefoonnummer achter en wij bellen u vrijblijvend terug.


Brandveiligheid cruciaal voor bedrijfscontinuïteit

21-01-2019

Regelmatig ontstaat brand bij bedrijven in de elektrische installaties. Onjuiste engineering en instelling van elektrische beveiligingscomponenten kan leiden tot oververhitting en aansluitend verbranding van kabels en componenten. Waar elektriciteit door kabel loopt ontstaat warmte. Waar aansluitingen van kabel niet (meer) correct zijn, ontstaat een toenemende overgangsweerstand die resulteert in een oververhitting van aansluitklemmen van componenten.

De leverancier en de regelgeving houdt hier terdege rekening mee. De leverancier van componenten specificeert het aandraaimoment van de aansluitklemmen. De regelgeving schrijft voor dat aansluitingen van elektrische componenten periodiek en na elk transport nagelopen moeten worden op hun aandraaimoment. Slechts zeer weinigen doen dat. In het gunstigste geval vindt er een periodieke controle plaats met warmtebeeld camera’s. De vraag is dan wat er kan gebeuren in de periodes tussen de inspecties in. Verhoogde overgangsweerstanden zijn in alle gevallen een bron van energieverlies en kunnen ook leiden tot storingen in elektronische apparatuur in besturingskasten als de temperatuur in de kasten te hoog gaat oplopen.

Oorzaken van slechte kabelaansluitingen zijn:

  • Montage van de kabels en componenten met onjuist ingestelde momentsleutels
  • Vervanging en onderhoud in het veld waarna er geen controle is op het juiste aandraaimoment.
  • Trillingen in de installatie waardoor schroeven van aansluitklemmen kunnen lostrillen. Zowel in operationeel bedrijf als tijdens transport van de installatie.
  • Het verschijnsel dat koper onder druk zich gaat zetten. Het zogenaamde “koperkruip”. Een ronde koperen kabel zal zich onder de druk van de klemkracht gaan zetten naar de vaak vierkante ruimte waar hij in zit.

De eerste 3 punten zijn op te lossen; een kwestie van vakkennis en discipline. Het laatste punt is een natuurlijk verschijnsel dat zich altijd zal voordoen.

Bij de keuze van de vermogenscomponenten kunt u rekening houden met het risico van losrakende kabels en daarmee het risico op brand in uw besturingskast uitsluiten.

De oplossing is eenvoudig;

  • U gebruikt componenten met veerklemaansluitingen. De veerklem vangt het verlies aan klemkracht als gevolg van het zetten van de kabel en de effecten van trillingen op.
  • Daar waar veerklemmen door hun grootte niet meer efficiënt zijn kiest u voor componenten met de EverLink aansluiting; een door Schneider Electric gepatenteerde aansluitwijze.

EverLink
De EverLink aansluiting combineert de eenvoudige aansluiting van een inbusbout met de opbouw van een extra klemkracht door een ingebouwde veer. Deze extra veerkracht vangt het verlies aan klemkracht op dat als gevolg van koperkruip of lostrillende aansluitschroeven zou kunnen ontstaan. Zo blijft u verzekerd van de juiste klemkracht, elimineert u het energieverlies door verhoogde overgangsweerstand en voorkomt u brand als gevolg van oververhitting. U kunt er op vertrouwen dat uw bedrijfscontinuiteit op dit punt gewaarborgd is.

Schneider Electric past de EverLink aansluiting toe in de Contactoren en Motorbeveiligingsschakelaars van de TeSys D en TeSys GV3/4 reeks en in de Vermogensschakelaars van de Compact NSXm en Powerpact B reeksen.

Meer weten over het verschijnsel koperkruip en de EverLink aansluiting? Bekijk de video.

shutterstock_105322154

Geïnteresseerd?

Neem contact op